Aansluiting opleiding en werk

Meerderheid vindt werk dat past bij de opleiding

Voor alle sectoren geldt dat de meerderheid van de afgestudeerden in de eigen/verwante richting werkt (in totaal 77% van de werkende hbo-afgestudeerden). Het percentage is het laagst in de sector kunst (63%) en het hoogst in de sector onderwijs (92%). Kijken we naar het vereiste opleidingsniveau voor de baan, dan zien we dat gemiddeld vier op de vijf (werkende) afgestudeerden een baan heeft op hbo-niveau of hoger. Afgestudeerden van de sociale studies werken minder vaak op hbo-niveau of hoger (59%), van de afgestudeerden uit de onderwijsopleidingen heeft 92% een baan op minimaal hbo-niveau.


Vergelijken we de aansluiting tussen opleiding en functie door de jaren heen, dan zien we goed nieuws: voor elke sector geldt dat de aansluiting beter was in 2016 dan in 2015. Daar waar tussen 2013 en 2015 ieder jaar in totaal 72% tevreden was over de aansluiting, was dit in 2016 gestegen naar 75%. De grootste stijging vond plaats binnen de sector bètatechniek, een stijging van 75% naar 79%. De hoogste waarden vinden we bij de gezondheidszorg (83%) en de sociale studies (87%).


Opleiding als basis voor verdere ontplooiing

Van de afgestudeerde hbo’ers oordeelt 68% dat de opleiding een goede basis vormt voor hun verdere ontwikkeling. In 2014 was dit nog 66%. Ongeveer 70% van de afgestudeerden van de sectoren kunst, gezondheidszorg, bètatechniek en agro en food oordelen op dit gebied positief; afgestudeerden van de sectoren onderwijs, sociale studies en economie zijn hier iets kritischer over (respectievelijk 62%, 63% en 64%). Van alle afgestudeerde hbo’ers is 49% tevreden of zeer tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan, ruwweg vergelijkbaar met 2015 (toen 48%). De afgestudeerden van agro en food zijn hierover het vaakst tevreden (56%).

Oordelen over voorbereiding op de arbeidsmarkt , anderhalf jaar na afstuderen,
voltijdstudenten per sector, 2016

Oordelen_over_voorbereiding_op_de_arbeidsmarkt_sectoren_in_voltijd_v2.png

A: Opleiding biedt goede basis voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (% eens)
B: Oordeel over de voorbereiding op de beroepsloopbaan (% (zeer) tevreden), sector kunst niet beschikbaar

We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van advertenties.
Lees meer over onze cookiepolicy.