Kansen op de arbeidsmarkt

Werkloosheid terug op niveau van voor de eurocrisis

In 2016 is de werkloosheid onder recent afgestudeerde hbo’ers wederom afgenomen. Voor de sector als geheel betekent dit de derde afname op een rij. Ten opzichte van 2013 is de werkloosheid gedaald van 7,3 procent naar 4,6 procent (-2,7 procentpunt). De daling in de werkloosheid deed zich voor bij afgestudeerden van voltijd-, deeltijd én duale opleidingen. De sterkste afname in 2016 is te vinden bij de afgestudeerden die in deeltijd hebben gestudeerd, een afname van 1,4 procentpunt. In 2016 is de werkloosheid onder afgestudeerden van duale hbo-opleidingen het laagst (1,1%), hetgeen verklaarbaar is doordat zij hun hbo-opleiding combineren met werk.


Vooruitgang in iedere sector

Kijken we vervolgens naar de ontwikkeling van de werkloosheid per sector, dan zien we dat de werkloosheid binnen elke hbo-sector is gedaald. De laagste werkloosheid is te vinden in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en kunst. Vooral voor de onderwijssector is dit een enorme verbetering ten opzichte van 2013, de werkloosheid is in die sector in twee jaar tijd meer dan gehalveerd!

De afgenomen werkloosheid onder hbo’ers gaat samen met een kortere zoekduur van afgestudeerden naar werk. Zeven op de tien afgestudeerden konden direct na diplomering aan de slag. Slechts 15 procent van de studenten wacht meer dan drie maanden op zijn eerste baan. Studenten van de sociale studies zijn relatief het langst op zoek naar werk, al vinden nog steeds vier op de vijf studenten binnen drie maanden een baan. Afgestudeerden uit de onderwijsopleidingen hebben gemiddeld de kortste zoekduur, negen op de tien vinden binnen drie maanden werk.

Werkloosheid anderhalf jaar na afstuderen, voltijdstudenten per sector, 2016

Werkloosheid_anderhalf_jaar_na_afstuderen_sectoren_in_voltijd_v3.png


We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van advertenties.
Lees meer over onze cookiepolicy.