Arbeidsvoorwaarden

Hbo’ers werken gemiddeld 34 uur per week

Afgestudeerden met een baan werken in 2016 wekelijks gemiddeld 34 uur. Dit is een uur langer dan in 2015. Gediplomeerden uit de sectoren Bètatechniek, agro en food en economie maken gemiddeld de meeste uren, namelijk respectievelijk 38, 37 en 36 uur per week. Afgestudeerden uit de andere sectoren werken gemiddeld minder uren per week, 31 uur per week in het geval van onderwijs en kunst, 29 uur in het geval van de sociale studies en de gezondheidszorg.

Loon afgestudeerden neemt toe

Het gemiddelde bruto maandloon van vrijwel alle recent afgestudeerde hbo’ers is in 2016 toegenomen ten opzichte van 2015. Alleen alumni uit de sector agro en food vormen hierop een uitzondering. In de sociale studies is het maandloon relatief het sterkst toegenomen, wel ligt het loon van deze afgestudeerden, tezamen met alumni uit de sector kunst, relatief laag. Het bruto uurloon is het hoogst voor afgestudeerden van opleidingen in de gezondheidszorg (€15,00), gevolgd door afgestudeerden uit de sector onderwijs (€14,80) en bètatechniek (€14,70).

Contract en salaris, anderhalf jaar na afstuderen, voltijdstudenten per sector, 2016

Contract_en_salaris_anderhalf_jaar_na_afstuderen_sectoren_in_voltijd_v2.png

We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van advertenties.
Lees meer over onze cookiepolicy.